Pojištění

Každá zásilka kterou chcete odeslat by měla být vždy  pojištěna pro případ případného poškození nebo krádeže. V mezinárodní dopravě se odpovědnost za škodu na zásilce řídí mezinárodní úmluvou CMR. Úmluva stanovuje maximální odpovědnost, za kterou odpovídáme , když Vaši zásilku přepravujeme.

Výpočet odpovědnosti dle Úmluvy CMR:

XDR x 8,33 x kg (hrubá váha)

Hodnotu XDR naleznete na stránkách České Národní banky

Příklad:

Výpočet:
Vaše zásilka váží 2.500 Kg a hodnota je 1.000.000,00 Kč

XDR (cca 30 Kč) x 8,33 x 2.500 = 624.750,00 Kč

Naše odpovědnost je tedy 624.750,00 Kč. Zásilka se musí připojistit na částku 375.250,00 Kč.

Připojištění zásilky pro Vás rádi zařídíme do cca 2 pracovních dnů.

Naše společnost má uzavřenou pojistku na částku 7.000.000,00 Kč

Zpět na začátek stránky ↑