ADR zásilky

ADR zásilky svou povahou spadají do skupiny nebezpečných nákladů. K přepravě ADR zásilek musí být vozidlo vybaveno speciální ADR výbavou a řidič musí mít doklad o proškolení ADR dle všeobecných norem silniční a kamionové přepravy. V oblasti ADR přepravujeme zboží celovozovými kamiony i skříňovými vozidly . ADR zásilky se rozdělují podle povahy do 9 základních tříd a to:

 • Třída 1 Výbušné látky a předměty
 • Třída 2 Plyny
 • Třída 3 Hořlavé kapaliny
 • Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
 • Třída 4.2 Samozápalné látky
 • Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
 • Třída 5.1 Látky podporující hoření
 • Třída 5.2 Organické peroxidy
 • Třída 6.1 Toxické látky
 • Třída 6.2 Infekční látky
 • Třída 7 Radioaktivní látky
 • Třída 8 Žíravé látky
 • Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty

Zodpovědný pracovník:

Dispečer ITS

Tel: +420541426200
GSM: +420541426201
Fax: +420541426262
Mail: its@its-spedition.cz

Zaslat on-line poptávku

Zpět na začátek stránky ↑