Chemie

Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni v oblasti nebezpečných látek (ADR). Zajišťujeme přepravy s nárokem na speciální vybavení vozidel s proškolenou posádkou vozidla  a stále více zákazníků nám v oblasti chemie dává důvěru.