Zdravotnictví

V oblasti zdravotnictví zajišťujeme dopravu zdravotnického materiálu pro naši partnerskou společnost DAHLHAUSEN se sídlem v Kuřimi.
Dále zajišťujeme přepravu zdravotnických zařízení z EU do České Republiky, Rakouska, Slovinska, Slovenska a Maďarska.