Stavebnictví

V oblasti stavebnictví zajišťuje naše společnost přepravu stavebních materiálů pro významné České a zahraniční společnosti.

Jedná se o přepravy  přímo na stavby velkých obchodních center, logistických parků a dodávek materiálu přímo pro obchodní řetězce jako jsou např : OBI  BAUHAUS  BAUMARKT.

Máme k dispozici obchodní partnery s těžkou technikou, díky kterým zajistíme přepravu nadrozměrných nákladů nebo přistavíme na přání speciální mobilní jeřáby.