Mýtné v České Republice

Fungování mýtného v České Republice


Vozidla, která podléhají mýtnému, jsou povinně vybavena malým elektronickým zařízením - jednotkou premid - které komunikuje s mýtným systémem.

Povinnost vybavení jednotkou premid platí i pro vozidla zpoplatněných kategorií, která jsou ze zákona osvobozena od placení mýtného (např. vozidla IZS a ozbrojených sil).

Pro vozidla s metalizovaným čelním sklem je určena palubní jednotka premid plus vybavená venkovní anténou.

Mýtné za užití konkrétního mýtného úseku je účtováno v okamžiku vzniku mýtné transakce - záznamu průjezdu vozidla mýtným bodem (pod mýtnou stanicí, příslušnou danému mýtnému úseku).

Mýtná povinnost vzniká i v případě, kdy při míjení konkrétního mýtného bodu nebyla zaznamenána mýtná transakce, ale z jiných záznamů v systému elektronického mýtného je zřejmé, že vozidlo použilo zpoplatněný mýtný úsek.

Sazbu mýtného za užití 1 km zpoplatněné komunikace stanovuje Nařízení Vlády ČR č. 484/2006 Sb.

Mýto v ČR mapa

Zpoplatněné komunikace a jejich úseky jsou vymezeny dopravními značkami

 

  • IP 14 a,b ... Dálnice, Konec dálnice
  • IP 15 a,b ... Silnice pro motorová vozidla, Konec silnice pro motorová vozidla
  • IP 15 c,d ... Mýtné, Konec mýtného

SPOČÍTEJTE SI KOLIK VÁS BUDE STÁT MÝTNÉ V ČESKÉ REPUBLICE

Zpět na začátek stránky ↑